Beleid voor bescherming van persoonlijke informatie
De heer Fusion Co., Ltd. (hierna te noemen 'het bedrijf') erkent diep dat de persoonlijke informatie die wordt verwerkt in onze activiteiten op het gebied van digitale marketing en onderwijs een belangrijk element is dat de privacy van klanten vormt, Door te voldoen aan wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonlijke informatie en onze interne regels, zullen alle functionarissen en werknemers voldoen aan de verwachtingen en het vertrouwen van onze klanten in ons bedrijf.

1. Verwerving, gebruik en verstrekking van persoonlijke informatie
Wanneer het bedrijf persoonlijke informatie verwerft, gebruikt en verstrekt, geeft het vooraf het doel van gebruik zo veel mogelijk aan, stelt het de persoon zelf op de hoogte, verkrijgt toestemming, verkrijgt, gebruikt en verkrijgt zoveel als nodig is om het doel te bereiken. Naast de voorziening zullen we maatregelen nemen om acquisitie, gebruik en voorziening te voorkomen buiten het bereik dat nodig is om het doel te bereiken. Bovendien zal het niet worden verkregen op een manier die de persoon niet gemakkelijk kan herkennen, bedriegen of andere illegale methoden.

2. Voldoe aan wetten, voorschriften en nationale richtlijnen
We voldoen aan de wet, de wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens, de omgang met persoonlijke informatie, nationale richtlijnen en andere normen en passen de vereisten van JISQ15001 voor het hele bedrijf toe om een ​​grondig beheer te garanderen.

3. Preventie en correctie van lekkage, verlies of beschadiging van persoonlijke informatie
We erkennen en analyseren de risico's met betrekking tot de persoonlijke informatie die we verwerken en nemen noodzakelijke en redelijke beveiligingsmaatregelen om lekkage, verlies of beschadiging van persoonlijke informatie te voorkomen. Bovendien zullen we onmiddellijk corrigerende maatregelen nemen wanneer we een nieuw risico detecteren dat lekkage, verlies of beschadiging van persoonlijke informatie kan veroorzaken.

4. Klachten en consulten afhandelen
Voor klachten en consultaties van de persoon die persoonlijke informatie verkrijgt, kunt u contact opnemen met de volgende vragen.
<Klachtconsultatieservice met betrekking tot de omgang met persoonlijke informatie>
a) Verantwoordelijke: verantwoordelijke contactpersoon
b) Post: 108-0075-2 Konan, Minato-ku, Tokio 4-13 3F, Starzen Shinagawa Building
c) Telefoonnummer: 03-5495-7355
d) FAX: 03-5495-7354

5. Voortdurende verbetering van het managementsysteem voor bescherming van persoonlijke informatie
Met betrekking tot het managementsysteem voor de bescherming van persoonlijke informatie dat met dit beleid bovenaan is geformuleerd, zullen we dit voortdurend verbeteren, rekening houdend met technische trends, sociale situaties met betrekking tot de bescherming van persoonlijke informatie en meningen en klachten ontvangen van binnen en buiten het land.

Ingeschreven: 2014 april 4
Laatste herziening: 2018 april 4
Representatief directeur Yohei Ishijima